Tillbaka till första sidan «
 

Preliminärt dagsprogram för Credos Hjälmaredsläger 2019

Onsdag 17 juli
13.00-15.30
14.30-15.30
Ankomst & inkvartering
Fika - matsalen
15.30 Välkomstmöte - aulan
17.00 Kvällsmat - matsalen
18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - kapellet

21.00

21.45

Kvällsfika - matsalen
- ansvariga grupp 1 och 2
Mässa - kapellet -

   
Torsdag 18 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången och inne i gympasalen
Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00 Frukost - matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - skolan
09.30

Bibelstudium - kapellet

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn - flaggstången
Fika - matsalen
Samtalgrupper och barnledarsamling
Bön mitt på dagen - kungsflygeln
12.30

Middag - matsalen

14.00-15.00 Övning för gopelkören - aulan
14.45 Fika - matsalen
15.15

Gemensam aktivitet - plats efter väder

17.00

Kvällsmat - matsalen

18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - kapellet

21.00

21.45
Kvällsfika - matsalen
- ansvariga grupp 3 och 4
Lovsångs- och förbönsgudstjänst
-
kapellet,
kollekt till CREDO
   
Fredag 19 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången och inne i gympasalen
Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00 Frukost - matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - skolan
09.30

Bibelstudium - kapellet

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn - flaggstången
Fika - matsalen
Samtalgrupper och barnledarsamling
Bön mitt på dagen - kungsflygeln
12.30

Middag - matsalen

13.30 Danspass - gympasalen
14.45
15.15

Fika - matsalen
Seminarium - skolan
(Obs! Inga barngrupper)

17.00

Kvällsmat - matsalen

18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - kapellet

21.00

21.45
Kvällsfika - matsalen
- ansvariga grupp 5 och 6
Mässa - kapellet -
   
Lördag 20 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången och inne i gympasalen
Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00 Frukost - matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - skolan
09.30

Bibelstudium - kapellet

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn - flaggstången
Fika - matsalen
Samtalgrupper och barnledarsamling
Bön mitt på dagen - kungsflygeln
12.30

Middag - matsalen

14.45
15.15

Fika - matsalen
Seminarier - skolan
(Obs! Inga barngrupper)

17.00

Kvällsmat - matsalen

18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15 Avslutning i barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - aulan
För alla lägerdeltagare

ca 21.00 Korvgrillning - utomhus
- ansvariga "korvgrillaren" och grupp 7
   
Söndag 21 juli

07.30
08.00

Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00

Frukost - matsalen

10.20 Samåkning till kyrkan - parkeringen
11.00 Familjemässa - Christinae kyrka, Alingsås
13.00 Middag - matsalen
   
  ---------- Hemåt igen -----------
   
Tidebön - varje dag i Kungsflygeln
07.30 Laudes
12.15 Bön mitt på dagen
18.00

Vesper

   

 

 
Uppdaterad:2018-12-13